(สพอ.นิคมคำสร้อย) ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชัยมงมล

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
         นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชัยมงมล
        ณ บ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 44 times, 1 visits today)