(สพอ.นิคมคำสร้อย) พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำจาก นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑        นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม พิธีทำบุญตักบาตร

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑   นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ออกติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการ “ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของอำเภอนิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.       [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับอำเภอนิคมคำสร้อยและบริษัททรู เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถึระดับอำเภอ

วันนี้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อ [...]

อ่านต่อ