(สพอ.นิคมคำสร้อย) ให้การบริการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทองค์กร

๕ กันยายน ๒๕๖๑         นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพ [...]

อ่านต่อ