(สพอ.นิคมคำสร้อย) ขอเชิญร่วมแถลงข่าว การจัดงาน ๓๖ ปี และเส้นทางการท่องเที่ยว ไหว้พญานาค ๙ ตน จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑           ขอเชิญร่วมแถลงข่าว การจ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชาคมให้ความรู้แก่ชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมสร้างการรับรู้ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ต.โชคชัย

๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๔.๓o น.       นายลภน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ขอเชิญชวน ร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่าย หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ลุ้นเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ขอเชิญชวน ร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดงานและราคากลางตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย

๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo น.      นางเกศลา ทองคำเจริญ พ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมงาน เปิดบ้าน พช. CD Day ๒o๑๘ มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ ๒-๔ กันยายน ๒๕๖๑       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิ [...]

อ่านต่อ