(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมประชุมและทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo น.
     นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.นิคมคำสร้อย และนายชัยวัฒน์ แสงโสม (ในฐานะประธานกำหนดราคากลาง) โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ร่วมประชุมและทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ
     ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 19 times, 1 visits today)