(สพอ.นิคมคำสร้อย) วันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ ๓๖ ปี พร้อมโชว์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
สำนักงานพัฒนาชุมชุมอำเภอนิคมคำสร้อย นำโดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย และทีมงาน พร้อมด้วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวม ๓ หมู่บ้าน ของอำเภอนิคมคำสร้อย ได้แก่ บ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย, บ้านด่านมน ม.๔ ต.นิคมคำสร้อย และบ้านเตาถ่าน ม.๗ ต.หนองแวง ได้จัดขบวนแห่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมโชว์สินค้า OTOP และการแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน ใจกลางเมืองมุกดาหาร ฉลอง ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหารครบรอบ ๓๖ ปี โดยมีริ้วขบวนนางรำจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๒o ขบวน กว่า ๑,ooo คน ทำการแสดงให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และนักท่องเที่ยว จำนวนมาก ได้รับชมการฟ้อนรำตลอดเส้นทางใจกลางเมืองมุกดาหาร
ณ บริเวณสามแยกมุกดาลัย, บริเวณสี่แยกตลาดราตรี ถนนวิวิธสุรการ เทศบาลเมืองมุกดาหาร และหน้าศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 98 times, 1 visits today)