(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑
         นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ พร้อมทั้งชี้แจงข้อราชการ กล่าวพบปะประชาชน จากนั้นได้มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบปัญหาสังคม ถุงธารน้ำใจ มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๕ ทุน ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดมุกดาหาร มอบทุนการศึกษา จำนวน ๘ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท
         ทั้งนี้นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ พร้อมบริการในภารกิจงานพัฒนาชุมชนออกให้บริการประชาชนในพื้นที่
       ณ โรงเรียนแวงใหญ่ บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 32 times, 1 visits today)