(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดงานและราคากลางตามโครงการฯ OTOP นวัตวิถี

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.oo น.
     นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดงานและราคากลาง ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดงานและราคากลางตามโครงการฯ
     โดยมีนายสมพงษ์ คนยืน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
    ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 35 times, 1 visits today)