(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร และเส้นทางท่องเที่ยว ไหว้พญานาค ๙ ตน เพื่อประชาสัมพันธ์ ๓๖ กิจกรรม ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
        นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร และเส้นทางท่องเที่ยว ไหว้พญานาค ๙ ตน เพื่อประชาสัมพันธ์ ๓๖ กิจกรรม ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร
ในการนี้ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้
        โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมแถลงข่าวพร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเปิดตัวหมู่บ้าน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย
       ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 63 times, 1 visits today)