(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชาคมให้ความรู้แก่ชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมสร้างการรับรู้ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ บ้านคำบง ม.๔ ต.โชคชัย

๑o กันยายน ๒๕๖๑
          นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับปลัดประจำตำบลโชคชัย พร้อมกับ กศน.ประจำตำบลโชคชัย ออกประชาคมให้ความรู้แก่ชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมสร้างการรับรู้ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
          ณ บ้านคำบง ม.๔ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 266 times, 1 visits today)