(สพอ.นิคมคำสร้อย) “สุดอบอุ่น! ผู้ว่าฯ มุกดาหาร กราบลาเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต ชาวนิคมคำสร้อย บายศรี-รำส่ง พร้อมมอบดอกไม้”

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.oo น.               ดร.ไ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมการมอบหมายงานกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.          นายวีรยุท [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑          นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑            นายวีรยุทธ สุวรรณศรี นักวิชา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมงานแถลงข่าว การจัดงาน ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร และเส้นทางท่องเที่ยว ไหว้พญานาค ๙ ตน เพื่อประชาสัมพันธ์ ๓๖ กิจกรรม ๓๖ ปี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑         นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชาคมให้ความรู้แก่ชุมชน ตามโครงการฝึกอบรมสร้างการรับรู้ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ณ บ้านคำบง ม.๔ ต.โชคชัย

๑o กันยายน ๒๕๖๑           นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิ [...]

อ่านต่อ