(สพอ.นิคมคำสร้อย) พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายการเป็นผู้ประกอบการและการทำแผนธุรกิจให้นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑0.00 น. นางเกศลา ทองคำเจริญ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) จัดกิจกรรมรณรงค์ รวมพลังสตรี ใช้พลังสตรี ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑        วันที่ ๑ สิงหาคม (ของทุกปี [...]

อ่านต่อ