(สพอ.นิคมคำสร้อย) ต้อนรับคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดมุกดาหาร ที่ไปติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑            สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมค [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑ ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น

๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิค [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน

วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทีมงานเจ้าหน้าที่ สพอ.นิคมคำส [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน

วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม๒๕๖๑ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ตรวจรับพัศดุอุปกรณ์โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมเมนูอาชีพครัวเรือนเป้าหมาย

วันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑          นายลภนพัฒน์ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชน OTOP สู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน

วันที่ ๑๓ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑       นางเกศลา ทองคำเ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒ [...]

อ่านต่อ