(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาการ ๓๖ ปี ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
          นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาการ ๓๖ ปี ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑
          โดยมีนายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงาน คณะเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมในพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ด้วย ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณียากจน เจ็บป่วย พิการ อนาถา จังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๖๑ บ้านหลังที่ ๒๑, ๒๒
ณ บ้านนาสองเหมือง หมู่ที่ ๔ และบ้านห้วยกอก หมู่ที่ ๗ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 41 times, 1 visits today)