(สพอ.นิคมคำสร้อย) คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ระดับจังหวัด ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี

๒๘ สิงหาม ๒๕๖๑ เวลา
           สำนักงานพัฒนาชุมชุมอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมต้อนรับทีมคณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี ระดับจังหวัด เพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี บ้านเตาถ่าน ต.หนองแวง (ในช่วงเช้า) และบ้านชัยมงคล ต.โชคชัย (ในช่วงบ่าย)
           ในการนี้คณะกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องชาวบ้านเตาถ่านและบ้านชัยมงคล ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่ทีมคณะติดตามฯ
ณ บ้านเตาถ่าน ต.หนองแวง และบ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 51 times, 1 visits today)