(สพอ.นิคมคำสร้อย) ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเตาถ่าน ตำบลหนองแวง

 #ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเตาถ่าน ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
#Ep.1 (ก่อนปรับปรุง)

(Visited 102 times, 1 visits today)