(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมจัดอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีสู่ไทยแลนด์ ๔.o ระดับอำเภอ” ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนนิคมคำสร้อย

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ(กพสอ), คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพสม) ร่วมจัดอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีสู่ไทยแลนด์ ๔.o ระดับอำเภอ”  ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนนิคมคำสร้อย

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 73 times, 1 visits today)