(สพอ.นิคมคำสร้อย) พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมพิธีปล่อยปลา ณ อ่างขี้เหล็ก

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.00 – ๑๕.00 น.

นางสาวศศิธร ปัญญาไว (พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร) มอบหมายให้นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย) ร่วมพิธีปล่อยปลา ณ อ่างขี้เหล็ก โดยนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

ณ อ่างขี้เหล็ก ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 68 times, 1 visits today)