(สพอ.นิคมคำสร้อย) เยี่ยมชมดูงาน ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ ๒๑- ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๑
นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย นำผู้นำหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และภาคีการพัฒนา ชุมชนบ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย, บ้านเตาถ่าน ม.๗ ต.หนองแวง และบ้านเตาถ่าน ม.๔ ต.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร จำนวน ๑๒o ท่าน ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบฯ ทั้งนี้ระหว่างทางทางคณะศึกษาดูงานยังแวะเยี่ยมชมการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าตูม ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี ด้วย
ณ บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

(Visited 227 times, 1 visits today)