(สพอ.นิคมคำสร้อย) รับการตรวจติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย

๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๑

นางเกศลา ทองคำเจริญ (พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย) รับการตรวจติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นำโดยนายวิลาศ บุญโต (ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี) พร้อมคณะในนามเลขานุการ ศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี (ศปน.ศพช.อุบลราชธานี) ติดตามและสนับสนุนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ณ บ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 93 times, 1 visits today)