(สพอ.นิคมคำสร้อย) หมู่บ้านเศรษฐกิจ เพื่อการท่องเที่ยว บ้านเตาถ่าน ต.หนองแวง อ.นิคมฯ จ.มุกดาหาร

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดตัวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างครบวงจร โดยมี ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธาน พร้อมรับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านเตาถ่าน

#สถานีต่อไป บ้านเตาถ่าน ต.หนองแวง อ.นิคมฯ จะมีโครงการ OTOP นวัตวิถี นะครับ อย่าลืมช่วยกันนะครับ

#www.facebook.com (บ้านเตาถ่าน-ต.หนองแวง-อ.นิคมคำสร้อย)

 

(Visited 773 times, 1 visits today)