(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ณ บ้านเหล่าต้นยม ต.หนองแวง

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย (นว. พช. ปฎิบั [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ณ บ้านคำพอก ม.๕ ต.โชคชัย

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว. พช. ปฎิบั [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ณ บ้านกุดโง้ง ต.นากอก

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย (นว. พช. ปฎิบั [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เสาร์ – อาทิตย์ นี้ถ้าไม่ได้ไปไหน เราขอแนะนำ ชุมชนตำบลนาอุดม อ.นิคมคำสร้อย แห่งนี้ รับรองท่านไม่ผิดหวัง #นาอุดมชุมชนคุณธรรม จ.มุกดาหาร

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสาร์ – อาทิตย์ นี้ถ้าไม่ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) รายการ “คำรณพารวยด้วยเกษตร” ตอน ตะกร้าพลาสติก บ้านชัยมงคล ม.๑ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายการ “คำรณพารวยด้วยเกษต [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ณ บ้านป่าข่า ม.๖ ต.โชคชัย

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๕.oo น. นายลภนพัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ณ บ้านหนองแวงเหนือ ม.๘ ต.โชคชัย

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๕.oo น. นายลภนพัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เวทีที่ ๔/๒๕๖๑ เวที “สร้างการรับรู้ ปรับความคิค(Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ณ บ้านหนองแวงน้อย ม.๘ ต.โชคชัย

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๕.oo น. นายลภนพัฒน [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปานทอง สระคูพั [...]

อ่านต่อ