(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

นายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นว. พช. ชำนาญการ)  เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการองค์กรสตรีระดับภาค (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพ เป็นการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑   ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

โดยมี นางทองม้วย ไชยโคตร บ้านเลขที่ ๑๒๕ บ้านหนองนกเขียน ม.๔ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เป็นครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑ ได้นำผลงานไปร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ระดับภาค

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

 

(Visited 164 times, 1 visits today)