(สพอ.นิคมคำสร้อย) ภูมิภาค 3.0 : “นาอุดม” สมบูรณ์, ฟื้นชีวิตเหมือง คืนชีวิตคน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภูมิภาค 3.0 : “นาอุดม” สมบูรณ์, ฟื้นชีวิตเหมือง คืนชีวิตคน

(Visited 86 times, 1 visits today)