(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องผลการออกสลากกาชาดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีการ ๒๕๖๑

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่องผลการออก [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล ครัวเรือนต้นแบบ ณ บ้านหนองนกเขียน ม.๔ ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   เวลา ๑๔.oo – ๑๖.๓o น. นา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุม “มอบแนวทางการขับเคลื่อตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน ในการลงพื้นที่ ครั้งที่ ๔”

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑o.oo – ๑๒.oo น. นางเกศลา ท [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมประชุมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา o๘.๓o – ๑๒.oo น. นา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑   เวลา o๙.oo – ๑๒.oo น. นา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) “แนวทางการดำเนินงานโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน OTOP นวัตวิถี” โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

    “แนวทางการดำเนินงานโครงการท่องเที่ยวโดยชุ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมรับฟังการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.๓o น. ? นางเกศลา ทองคำเจ [...]

อ่านต่อ