(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วม “โครงการอำเภอนิคมคำสร้อย ยิ้ม…เคลื่อนที่” ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นวก.พช.ชำนาญการ) เข้าร่วม “โครงการอำเภอนิคมคำสร้อย ยิ้ม…เคลื่อนที่”
โครงการอำเภอนิคมคำสร้อยยิ้ม…เคลื่อนที่ เป็นการบูรณาการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขร่วมกันโดยเป็นการออกหน่วยให้บริการแก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการเดินทาง และการรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยให้บริการ
ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 154 times, 1 visits today)