(สพอ.นิคมคำร้อย) ลงพื้นที่เยี่ยม และสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมภายในชุมชน ของผู้นำ อช. ณ บ้านหนองแวงเหนือ ม.๘ ต.โชตชัย อ.นิคมคำสร้อย

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑  เมื่อเวลา o๙.00 – ๑๒.oo น.
นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย และนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นวก.พช.)  ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้นำ อช. ต.โชตชัย คือ นายอุทัย จินาวรณ์ และนางสาวดวงดาว หาริคุณ เพื่อสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมภายในชุมชน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลของชุมชน และบทบาทหน้าที่ของ ผู้นำ อช. โดยมีนายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นวก.พช.) เป็นพี่เลี้ยงในการเข้าหาพื้นที่ดังกล่าว

ณ บ้านหนองแวงเหนือ ม.๘ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 143 times, 1 visits today)