(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วม “โครงการอำเภอนิคมคำสร้อย ยิ้ม…เคลื่อนที่” ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำร้อย) ลงพื้นที่เยี่ยม และสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมภายในชุมชน ของผู้นำ อช. ณ บ้านหนองแวงเหนือ ม.๘ ต.โชตชัย อ.นิคมคำสร้อย

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑  เมื่อเวลา o๙.00 – ๑๒.oo น. นางสาวกั [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ อำเภอคำนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

    ผู้จัดเก็บ จปฐ. ดีเด่น อ.นิคมคำสร้อย ปี ๒ [...]

อ่านต่อ