(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านด่านยาว และบ้านโนนสวรรค์ ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๘.ooน. นางสาวกัญญาณั [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สัญจร ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณหาดทรายบ้านด่านมน ต.นิคมคำสร้อย

๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านนาขาม ม.๘ และบ้านทรายไหลแล้ง ม.๔ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๒๒.ooน. นายลภนพัฒน์ ไว [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านป่าเตย ม.๓ และบ้านเหล่านางาม ม.๑๒ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๒๒.ooน. นายลภนพัฒน์ ไ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑

๒ เมษายน ๒๕๖๑ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมพิธี [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ๓o มีนาคม ๒๕๖๑ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมและยกตัวอย่าง การทำงานของเหล่าพัฒนากร

๓o มีนาคม ๒๕๖๑ รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” ใ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมแถลงข่าวงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหาร

๓o มีนาคม ๒๕๖๑ นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำส [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านคำพอก ม.๕ ต.โชคชัย และบ้านนาเจริญ ม.๑o ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๒๒.ooน. นายลภนพัฒน์ ไ [...]

อ่านต่อ