(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล จปฐ. ร่วมกับทีมงานตำบลร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย

๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.oo น.   นางเกศลา ทอ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านคำบง ม.๔ ต.โชคชัย และบ้านทรายทอง ม.๙ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๒๒.ooน. นายลภนพัฒน์ ไว [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหาร

๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.oo น.          นางเกศลา ทองคำเจริญ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล จปฐ.เพื่อทบทวน ตรวจทานความถูกต้อง ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร

๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๘.oo – ๑๒.oo น. นางสาวกัญญาณั [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) พช.เที่ยวพอดี ซีซั่น 3 ชวนคุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรม “Recommend สถานที่ท่องเที่ยวที่คุณชอบ พร้อมบอกเหตุผล” แล้วลุ้นรับ OTOP Rare Item จำนวน 10 รางวัล

พช.เที่ยวพอดี ซีซั่น 3 ชวนคุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรม ̶ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) กระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทยเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านชัยมงคล ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๒.oo น. นายลภนพัฒน์ ไ [...]

อ่านต่อ