(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านสมสะอาด ม.๖ และบ้านคำเชียงสา ม.๗ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๒๒.ooน. นายลภนพัฒน์ ไว [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านวงค์พระจันทร์ ม.๑๑ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.oo – ๒๒.ooน. นายลภนพัฒน์ ไว [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านคำไหล ม.๕ และบ้านนาอุดม ม.๑ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๒๒.ooน. นายลภนพัฒน์ ไว [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น.               นางเกศลา ทองค [...]

อ่านต่อ