(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการทำสัญญาเงินกู้เงินหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย

๓o เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo – ๑๖.๓oน.
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นวก. พช.) สพอ.นิคมคำสร้อยให้การต้อนรับนางสาวนฤมล พื้นแสนนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหารและร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการทำสัญญาเงินกู้เงินหมุนเวียนและเงินอุดหนุน
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 89 times, 1 visits today)