(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วม “โครงการอำเภอนิคมคำสร้อย ยิ้ม…เคลื่อนที่” ณ บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย

๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.oo – ๑๖.๓o น.
 
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยนายวีรยุทธ สุวรรณศรี (นว.พช.ชำนาญการ) และนายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) เข้าร่วม “โครงการอำเภอนิคมคำสร้อย ยิ้ม…เคลื่อนที่” พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ยากไร้ จำนวน 5 ทุนการศึกษา
 
โครงการอำเภอนิคมคำสร้อยยิ้ม…เคลื่อนที่ เป็นการบูรณาการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขร่วมกันโดยเป็นการออกหน่วยให้บริการแก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการเดินทาง และการรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยให้บริการ
 
ณ บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
(Visited 161 times, 1 visits today)