(สพอ.นิคมคำสร้อย) นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหาร

๔ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.oo น.
         นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี ๒๕๖๑ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหาร โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และท่านบุญมา เกดเกสอน หัวหน้าแผนกต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานในพิธี
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จากกรมการพัฒนาชุมชน งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๗ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๔-๘ เมษายน ๒๕๖๑ รวม ๕ วัน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหาร และเป็น ๑ ใน ๒๘ จังหวัด ทั่วทั้งประเทศ ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการตามโครงการนี้
          ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดมุกดาหาร ที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดนกับต่างประเทศได้เรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า ให้เป็นที่ยอมรับของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ OTOP Trader และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดมุกดาหารที่มีพื้นที่ติดต่อชายแดน ได้มีโอกาสเจรจาการค้ากับนักธุรกิจของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
          โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน ๗o ราย (๗o บูธ) ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๓o ราย จากจังหวัดกลุ่มสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) จำนวน ๑o ราย เครือข่าย OTOP ต่างจังหวัด จำนวน ๒o ราย และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ODOP จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑o ราย ซึ่งในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขายหลายกิจกรรม เช่น การแสดงมินิคอนเสิร์ต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดกิจกรรมนาทีทอง การเจรจาคู่ธุรกิจการค้า เป็นต้น
(Visited 156 times, 1 visits today)