(สพอ.นิคมคำสร้อย) เข้าร่วมแถลงข่าวงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหาร

๓o มีนาคม ๒๕๖๑

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย เข้าร่วมแถลงข่าวงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขามุกดาหาร

นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า เนื่องจากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการเพิ่มช่องทางการตลาด โดยจังหวัดมุกดาหารได้เริ่มเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และ กรมพัฒนาชุมชนได้กำหนดเป็นแผนในการดำเนินโครงการ ภายใต้ชื่องาน โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ซึ่งงบประมาณปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่ 7 และได้กำหนดใหม่การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2561 รวม 5 วัน

ภายในงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ ODOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดมุกดาหาร 30 บูท ผู้ประกอบการ OTOP จากกลุ่มสนุก ( สกลนคร นครพนม ) จำนวน 10 บูท เครือข่าย OTOP ต่างจังหวัด 20 บูท และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ODOP จาก สปป.ลาว จำนวน 10 บูท รวมทั้งสิ้น 70 บูท จัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งกิจกรรมในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแสดงมินิคอนเสิร์ต การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การเจรจาคู่ธุรกิจการค้าอีกด้วย

(Visited 100 times, 1 visits today)