(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑

๒ เมษายน ๒๕๖๑

ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพระราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดสระพังทอง บ้านหนองแอก ม.๕ ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

(Visited 182 times, 1 visits today)