(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑

๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo-๑๕.oo น.

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ สพอ.นิคมคำสร้อย ได้ประชุมประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อทบทวนและชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ที่ทาง สพอ.นิคมคำสร้อย รับมาจาก สพจ.มุกดาหาร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 41 times, 1 visits today)