(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านหนองกระโซ่ ม.๓ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นาย [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านด่านมน ม.๔ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย

๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. นายนายชาคริต ชุมจันทร์ ปลัด [...]

อ่านต่อ