(สพอ.นิคมคำสร้อย) รับการติดตามจากกลุ่มงานสารสนเทศฯ

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย รับการติดตามจากกลุ่มงานสารสนเทศฯ

โดยนายสุระชาติ พรหมดิเรก หน.กง.สารสนเทศฯ และทีมงาน ติดตาม สนับสนุนระบบเทคโนโลยี สพอ.ตามแนวทางการเสริมสร้างความตระหนัก  ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน จปฐ.ปี ๒๕๖๑ งานประชาสัมพันธ์ งานตามนโยบาย ผวจ. (คร.ยากจน อนาถา) ฯลฯ ณ สพอ.นิคมคำสร้อย

(Visited 86 times, 1 visits today)