(สพอ.นิคมคำสร้อย) #ชุดความรู้ วีดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ep.1- ep.7

ชุดวีดีทัศน์เชิงสารคดีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
จัดทำโดย สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

(Visited 171 times, 1 visits today)