(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านป่าข่า ม.๖ และบ้านหนองลำดวน ม.๙ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๗.ooน. นายลภนพัฒน์ ไ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านคลองน้ำใส ม.๒ และบ้านหนองหลี่ ม.๗ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo – ๑๗.ooน. นายลภนพัฒน์ ไ [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านหนองแวงน้อย ม.๓ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (น [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านนากอก ม.๑ ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo น. นางสาวกัญญาณัฐ  ห้วยทราย ( [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านหนองแวงเหนือ ม.๘ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) ขยายเวลาส่งผลงาน ตั้งบัดนี้ ถึง 5 เมษายน 2561 โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.” เนื่องในวาระ 55 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

***ข่าวดีจ้า ขยายเวลาส่งผลงาน ตั้งบัดนี้ ถึง 5 เมษายน 2 [...]

อ่านต่อ

(สพอ.นิคมคำสร้อย) เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านหนองข่า ม.๒ ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา o๙.oo น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาก [...]

อ่านต่อ