(สพอ.นิคมคำสร้อย)เวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านเรืองเจริญ ม.12 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย

21/2/2561 เวลา 09.00 น.
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมเวทีประชาคมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านเรืองเจริญ ม.12 ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย

(Visited 252 times, 1 visits today)