(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

20/2/2561 เวลา 13.00 น.
นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมประชุมซักซ้อมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีท่านนายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธานฯ ณ ห้อประชุมพระเทพสุทธิโมลี (ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย ชั้น 2)

(Visited 36 times, 1 visits today)