(สพอ.นิคมคำสร้อย)ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาล/ตำบล

14/02/2561 เวลา 09.00 น.
ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย นำโดยนางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาล/ตำบล มีผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน ณ วนอุทธยานภูหมู (ผาพบรัก)

(Visited 136 times, 1 visits today)