(สพอ.นิคมคำสร้อย)ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

13/02/2561 เวลา 08.30 น. นำโดย นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีผู้เข้าร่วมประชุม 44 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย ชั้น 2

(Visited 25 times, 1 visits today)