(สพอ.นิคมคำสร้อย) ร่วมวันสถาปนากองร้อยอาสาดินแดน ปี 2561

12/2/2561 เวลา 10.00 น. นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมงานวันสถาปนากองร้อยอาสาดินแดน ปี 2561 ณ บริเวณกอร้อยอาสารักษาดินแดน อ.นิคมคำสร้อย ที่ 7

(Visited 137 times, 1 visits today)