ประชุม กพสอ.นิคมคำสร้อย

1/02/2561 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อยร่วมกับ กพสอ.นิคมคำสร้อย ประชุม คณะ กพสอ.เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนองค์กรสตรีและขอรับเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 51 times, 1 visits today)