@สพอ.นิคมคำสร้อย ร่วมให้กำลังใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 นายเรืองศรี ยืนยง กำนันตำบลหนองแวง

26/01/2561 เวลา 09.00 น.
นางเกศลา ทองคำเจริญ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมให้กำลังใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 นายเรืองศรี ยืนยง กำนันตำบลหนองแวง

(Visited 150 times, 1 visits today)