งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ รวมใจไทนิคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ รวมใจไทนิคม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

(Visited 368 times, 1 visits today)