สพอ.นิคมคำสร้อยประชุมผู้นำ อช.และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)

สพอ.นิคมคำสร้อยประชุมผู้นำ อช.และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

(Visited 74 times, 1 visits today)